Dział Niemiecki

DZIAŁ NIEMIECKI

Od 2010 roku Firma COPCO udziela wsparcia kadrowego niemieckim firmom elektrycznym. Posiadamy stałych kontrahentów należących do największych firm z sektora elektrycznego w Niemczech. Działamy na terytorium całych Niemiec.

Dzięki zaufaniu ze strony naszych klientów, ten prestiżowy dział COPCO stale się powiększa (obecnie zatrudnia ponad 100 osób w okresach największego zapotrzebowania na kadry).