Dział nN

Firma Copco Plus w 2017 roku rozszerzyła strukturę firmy o dział nN.

OTO SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG:
  • budowa / przebudowa sieci nN
  • budowa / przebudowa stacji transformatorowych nN
  • wykonywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
  • montaż / konserwacje / modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej
  • pomiary instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej nN