Dział nN

OTO SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG:
  • budowa / przebudowa sieci nN,
  • wykonywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
  • montaż / konserwacje / modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych,
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej.