Dział SN

Firma Copco Plus w 2017 roku rozszerzyła strukturę firmy o dział SN.

OTO SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG:
  • budowa / przebudowa sieci SN,
  • wykonywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej,
  • montaż / konserwacje / modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych,
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej,
  • pomiary instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej SN.