ITS Tychy

Uczestniczymy w budowie ITS w Tychach.

Wdrożenie Inteligentnego Systemu Zarzadzania i Sterowania Ruchem (ang. ITS – Intelligent Transportation Systems), które pomoże w usprawnieniu komunikacji, polepszy bezpieczeństwo oraz umożliwi bezpośrednie sterowanie ruchem w mieście.

Projekt sterowania ruchem w skrócie ITS (system zarządzania i sterowania ruchem), to 40 skrzyżowań w mieście, które będą kompletnie przebudowane. Pojawią się stacje pomiarowe:

  • warunków atmosferycznych
  • zanieczyszczeń
  • poziomu hałasu

Inteligentny System Zarządzania i Sterowanie Ruchem.

Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest jednak to, że ITS znacząco wpłynie na poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

Ciekawostką są również dynamiczne tablice parkingowe, które będą informować o zapełnieniu parkingów, występujących niebezpieczeństwach i utrudnieniach na drogach, urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie. (Inteligentny system sterowania ruchem).

ITS Tychy

W Tychach powstanie Inteligentny System ITS

8 sierpnia, podpisano umowę pomiędzy Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, a firmą Siemens Mobility na realizacje tego zadania.

Priorytet dla autobusów i trolejbusów, zielone światło, gdy na ulicach nie ma ruchu, czytelne informacje dla kierowców i pasażerów, ważenie ciężarówek czy pomiar prędkości aut – to niektóre możliwości systemu, który ma powstać w Tychach.

– To szeroko zakrojony projekt, który obejmuje nie tylko rozmaite rozwiązania z dziedziny ITS, ale także przebudowę blisko 40 skrzyżowań w mieście – mówi Wojciech Łyko, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

W efekcie komunikacja ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej.

– Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system mógł zareagować bardzo szybko i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną – dodaje mówi Arkadiusz Pastuszka, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. ds. realizacji inwestycji

its tychy
its tychy

Inteligentne sterowanie zapobiega także sytuacjom, kiedy kierowcy denerwują się stojąc na czerwonym świetle przy zerowym ruchu wokoło, tracąc czas i paliwo. System przeanalizuje dane i zapali zielone światło. Zdaniem dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic budowa ma zakończyć się już w 2021 roku.

– Tyski ITS jest jednym z najważniejszych projektów, jakie w najbliższych latach zostaną zrealizowane w naszym mieście  i jeden z największych tego typu systemów w kraju. Prace nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia  – mówi Andrzej Dziuba, prezydent Tychów.

,,Nie planujemy zamykania głównych dróg i skrzyżowań, autobusy i trolejbusy będą kursować jak zawsze. To usłyszeli obywatele, którzy udali się do miejskiego zarządu ulic i mostów.”

Warto też wspomnieć, iż oprócz wprowadzenia lepszego zarządzania i sterowania ruchem, w planach było urządzenie umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów w autobusach, oraz ważenie ciężarówek w ruchu. Chociaż ważenie ciężarówek w ruchu nie należy do najprostszych czynności, na to też znalazł się patent, który możemy wyczekiwać.

CENTRUM STEROWANIA RUCHEM TYCHY

Najważniejszym elementem, czyli sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem (CSR). Pozwoli na zbieranie oraz sprawne udostępnianie informacji instytucjom takim jak Pogotowie, Straż Pożarna, Policja czy Straż Miejska.

Inwestycja w blisko 85% będzie finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.5.1 niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

Sprawdź także informacje na temat przewiertów sterowanych

its tychy