Kontakt

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kopacz
e-­mail: arkadiusz.kopacz@copco.pl

DYREKTOR OPERACYJNY

Łukasz Piegza
kom. +48 512 291 407
e-­mail: lukasz.piegza@copco.pl

DZIAŁ POLSKA

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

inż. Marcin Budziosz
kom. +48 501 697 439
tel. 32 222 45 15 wewn. 6
e-mail: marcin.budziosz@copco.pl

KIEROWNIK ROBÓT
BUDOWLANYCH

kom. +48 501 227 585
tel. 32 222-45-15
e­-mail: copco.instalacje@gmail.com

DYREKTOR DZIAŁU
WYTWARZANIA I PRZEMYSŁU

mgr inż. Marek Płoński
kom. +48 601 954 631
e­-mail: marek.plonski@copco.pl

DZIAŁ ELEKTROENERGETYKI I PRZYŁĄCZY  ELEKTRYCZNYCH

KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI

mgr inż. Alicja Szczepańczyk
kom. +48 501 268 582
tel. 32 222-45-15 wewn. 7
email: alicja.szczepanczyk@copco.pl

KIEROWNICY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Krzysztof Kaszycki
kom. +48 502 355 016
e-mail: krzysztof.kaszycki@copco.pl

mgr inż. Albert Straszak
kom. +48 505 069 144
e-mail: albert.straszak@copco.pl

KOORDYNATOR DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI

Paweł Nocoń
kom. +48 513 570 006
e­-mail: pawel.nocon@copco.pl

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

KOORDYNATOR PROJEKTU

Roman Gajda
kom. +48 512 293 449
e­-mail: roman.gajda@copco.pl

KOSZTORYSY

Przemysław Pach
kom. +48 508 902 240
tel. 32 222-45-15 wewn. 9
e­-mail: przemyslaw.pach@copco.pl

Anna Bębnowicz
kom. +48 573 802 170
tel. 32 222-45-15 wewn. 9
e­-mail: anna.bebnowicz@copco.pl

DZIAŁ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

KIEROWNIK DZIAŁU
SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

Łukasz Niesłańczyk
kom. +48 573 802 172
e­-mail: lukasz.nieslanczyk@copco.pl

DZIAŁ GEODEZJI

mgr inż. Aleksandra Nowak
kom. +48 510 265 294
e-mail: aleksandra.nowak@copco.pl

inż. Mirosław Krzemień
kom. +48 510 265 251
e-mail: miroslaw.krzemien@copco.pl

mgr Krzysztof Hajduczek
kom. +48 500 857 376
e-mail: krzysztof.hajduczek@copco.pl

mgr inż. Jarosław Gadomski
kom. +48 510 265 294
e-mail: jaroslaw.gadomski@copco.pl

DZIAŁ PROJEKTU

Mateusz Sass
kom. +48 507 859 888
e-mail: mateusz.sass@copco.pl

mgr inż. Mateusz Foczyński
kom. +48 798 784 393
e-mail: mateusz.foczynski@copco.pl

Natalia Jankowska
kom. +48 501 268 587
e-mail: natalia.jankowska@copco.pl

mgr Ewelina Żołna
kom. +48 501 268 608
tel. 32 222 45 15 wewn. 3
email: ewelina.zolna@copco.pl

Grzegorz Gajda
kom. +48 798 794 366
e-mail: grzegorz.gajda@copco.pl

mgr inż. Łukasz Markiewicz
kom. +48 512 291 408
e-mail: lukasz.markiewicz@copco.pl

inż. Barbara Skorupka
kom. +48 501 268 587
e-mail: barbara.skorupka@copco.pl

Marek Warzybok
kom. +48 798 493 533
e-mail: marek.warzybok@copco.pl

DZIAŁ EXPORTU

KIEROWNIK ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

mgr Michał Gatnar
kom. +48 501 957 236
tel. 32 222 45 15 wewn. 8
e-­mail: michal.gatnar@copco.pl

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

mgr Szymon Klapkarek
kom. +48 517 119 848
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: szymon.klapkarek@copco.pl

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

Artur Stanclik
kom. +48 505 805 843
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: artur.stanclik@copco.pl

MANAGEROWIE DS. INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH MANAGEMENT DEUTSCHLAND

Martin Sosna
kom. +48 789 318 663
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: martin.sosna@copco.pl

Thomas Plonka
kom. +49 1577 136 83 88
e­-mail: thomas.plonka@copco.pl

BIURO SEKRETARIAT

Jadwiga Sadłowska
tel. 32 222 45 15 wewn. 0
email: jadwiga.sadlowska@copco.pl

Izabela Müller
tel. 32 222 45 15 wewn. 0
email: izabela.muller@copco.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Swoboda
kom. +48 503 422 329
e­-mail: halina.swoboda@copco.pl

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Karwat – Kornaś
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
e­-mail: ksiegowosc@copco.pl

KSIĘGOWA

Anna Piotrowska
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
email: anna.piotrowska@copco.pl

MŁODSZY KSIĘGOWY

Monika Kuczowicz
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
e-­mail: monika.kuczowicz@copco.pl

DZIAŁ PŁATNOŚCI

SPECJALISTA DS. PŁATNOŚCI

Katarzyna Kopacz
tel. 32 222 45 15
e-­mail: katarzyna.kopacz@copco.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC / REKRUTACJI

KIEROWNIK DZIAŁU
KADR I PŁAC

mgr  Anna Noras
tel. 32 222 45 15 wewn. 1
e-­mail: anna.noras@copco.pl

SPECJALISTA DS.
KADR I PŁAC

mgr Karolina Potocka-Dalka
tel. 32 222 45 15 wewn. 1
e-­mail:
karolina.potocka-dalka@copco.pl

SPECJALISTA DS.
KADR I PŁAC

mgr Mariola Jasińska
tel. 32 222 45 15 wewn. 1
e-­mail: mariola.jasinska@copco.pl

SPECJALISTA DS.
REKRUTACJI

mgr Ewa Jasieńczuk
kom. +48 500 857 362
e-­mail: ewa.jasienczuk@copco.pl

DZIAŁ ZAOPATRZENIA

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA

Barbara Jendrysko
kom. +48 506 857 996
e-­mail: barbara.jendrysko@copco.pl