Kontakt

ZARZĄD

Prezes Zarządu

Arkadiusz Kopacz
e-­mail: arkadiusz.kopacz@copco.pl

DYREKTOR OPERACYJNY

Łukasz Piegza
kom. +48 512 291 407
e-­mail: lukasz.piegza@copco.pl

DZIAŁ POLSKA

KIEROWNIK
projektu

inż. Marcin Budziosz
kom. +48 501 697 439
tel. 32 222 45 15 wewn. 6
e-mail: marcin.budziosz@copco.pl

KOORDYNATOR
PROJEKTU

Barbara Jendrysko
kom. +48 506 857 996
e-­mail: barbara.jendrysko@copco.pl

KOORDYNATOR Działu
PRefabrykacji

Michał Klapkarek
kom. +48 504 855 534
e-­mail: michal.klapkarek@copco.pl

KIEROWNIK ROBÓT
BUDOWLANYCH

kom. +48 501 227 585
tel. 32 222-45-15
e­-mail: copco.instalacje@gmail.com

DZIAŁ WYTWARZANIA I PRZEMYSŁU

DYREKTOR DZIAŁU
WYTWARZANIA I PRZEMYSŁU

mgr inż. Marek Płoński
kom. +48 601 954 631
e­-mail: marek.plonski@copco.pl

DZIAŁ ELEKTROENERGETYKI I PRZYŁĄCZY  ELEKTRYCZNYCH

KIEROWNIK DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI

mgr inż. Alicja Szczepańczyk
kom. +48 501 268 582
tel. 32 222-45-15 wewn. 7
email: alicja.szczepanczyk@copco.pl

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Krzysztof Kaszycki
kom. +48 502 355 016
e-mail: krzysztof.kaszycki@copco.pl

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

mgr inż. Albert Straszak
kom. +48 505 069 144
e-mail: albert.straszak@copco.pl

KOORDYNATOR DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI

Paweł Nocoń
kom. +48 513 570 006
e­-mail: pawel.nocon@copco.pl

KOORDYNATOR DZIAŁU ELEKTROENERGETYKI

Marcin Klimas
kom. +48 504 855 495
e­-mail: marcin.klimas@copco.pl

DZIAŁ OFERTOWANIA I PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

KIEROWNIK DZIAŁU OFERTOWANIA

mgr inż. Anna Bębnowicz
kom. +48 573 802 170
e­-mail: anna.bebnowicz@copco.pl
e-mail: oferty@copco.pl

SPECJALISTA DS. KoSZTORYSOWANIA

Marek Bąk
kom. +48 517 813 122
tel. 32 222-45-15 wewn. 9
e­-mail: marek.bak@copco.pl

DZIAŁ PRZEWIERTÓW STEROWANYCH

KIEROWNIK DZIAŁU
PRZEWIERTY STEROWANE

Roman Gajda
kom. +48 512 293 449
e­-mail: roman.gajda@copco.pl

DZIAŁ SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

KIEROWNIK DZIAŁU
SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH

inż. Łukasz Niesłańczyk
kom. +48 573 802 172
e­-mail: lukasz.nieslanczyk@copco.pl

DZIAŁ GEODEZJI

mgr inż. Aleksandra Nowak
kom. +48 502 549 718
e-mail: aleksandra.nowak@copco.pl

inż. Mirosław Krzemień
kom. +48 510 265 251
e-mail: miroslaw.krzemien@copco.pl

mgr inż. Jarosław Gadomski
kom. +48 510 265 294
e-mail: jaroslaw.gadomski@copco.pl

DZIAŁ PROJEKTU

Grzegorz Gajda
kom. +48 798 784 366
e-mail: grzegorz.gajda@copco.pl

Natalia Jankowska
kom. +48 501 268 608
e-mail: natalia.jankowska@copco.pl

Aneta Kowalska
kom. +48 798 493 533
e-mail: aneta.kowalska@copco.pl

inż. Barbara Skorupka
kom. +48 501 268 587
e-mail: barbara.skorupka@copco.pl

Adam Langner
kom. +48 504 855 488
e-mail: adam.langner@copco.pl

Michał Warzybok
kom. +48 504 855 516
e-mail: michal.warzybok@copco.pl

DZIAŁ EXPORTU

KIEROWNIK ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

mgr Michał Gatnar
kom. +48 501 957 236
tel. 32 222 45 15 wewn. 8
e-­mail: michal.gatnar@copco.pl

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

mgr Szymon Klapkarek
kom. +48 517 119 848
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: szymon.klapkarek@copco.pl

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

Sebastian Baran
kom. +48 573 802 173
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: sebastian.baran@copco.pl

KOORDYNATOR ROBÓT
ELEKTRYCZNYCH

mgr Jarosław Grabowski
kom. +48 504 855 526
e­-mail: jaroslaw.grabowski@copco.pl

MANAGER DS. INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH

Martin Sosna
kom. +48 789 318 663
tel. 32 222 45 15 wewn. 5
e­-mail: martin.sosna@copco.pl

MANAGER DS. INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH

Thomas Plonka
kom. +49 1577 136 83 88
e­-mail: thomas.plonka@copco.pl

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

mgr Anna Teister
kom. +48 503 960 484
e­-mail: anna.teister@copco.pl

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI

mgr Izabela Müller-Biolik
kom. +48 573 802 169
e­-mail: izabela.muller@copco.pl

BIURO SEKRETARIAT

mgr Iwona Jakóbik
tel. 32 222 45 15 wewn. 0
email: iwona.jakobik@copco.pl

mgr Klaudia Dorawa
tel. 32 222 45 15 wewn. 0
email: klaudia.dorawa@copco.pl

mgr Ewelina Niemiec
tel. 32 222 45 15 wewn. 0
email: ewelina.niemiec@copco.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Swoboda
kom. +48 503 422 329
e­-mail: halina.swoboda@copco.pl

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Moryń
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
e­-mail: karolina.moryn@copco.pl

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Klimczok
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
e­-mail: anna.klimczok@copco.pl

MŁODSZA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Żołna
tel. 32 222 45 15 wewn. 2
email: ewelina.zolna@copco.pl

DZIAŁ PŁATNOŚCI

SPECJALISTA DS. PŁATNOŚCI

Katarzyna Kopacz
tel. 32 222 45 15
e-­mail: katarzyna.kopacz@copco.pl

DZIAŁ KADR I PŁAC / REKRUTACJI

SPECJALISTA DS.
KADR I PŁAC

mgr Karolina Potocka-Dalka
tel. 32 222 45 15 wewn. 1
e-­mail:
karolina.potocka-dalka@copco.pl

SPECJALISTA DS.
KADR I PŁAC

mgr Mariola Jasińska
tel. 32 222 45 15 wewn. 1
e-­mail: mariola.jasinska@copco.pl

SPECJALISTA DS.
REKRUTACJI

Barbara Kapica
kom. +48 504 855 538
e-­mail: praca@copco.pl

ASYSTENTKA DS.
HR

Kamila Dąbrowska
kom. +48 500 857 362
e-­mail: kamila.dabrowska@copco.pl

DZIAŁ ZAKUPÓW

Dyrektor Działu Zakupów

mgr Grzegorz Górny
kom. +48 504 855 521
e-­mail: grzegorz.gorny@copco.pl

SPECJALISTA DS.
Zakupów

Arkadiusz Gabor
kom. +48 508 902 240
e-­mail: arkadiusz.gabor@copco.pl

REGIONALNY SPECJALISTA
DS. Sprzedaży

Marcin Szafraniec
kom. +48 504 855 493
e-­mail: marcin.szafraniec@copco.pl