Energetyka

ENERGETYKA COPCO

DZIAŁ ENERGETYKI OFERUJE SZEROKIEJ GAMIE KLIENTÓW USŁUGI NA NAJWYŻYSZM POZIOMIE Z GWARANCJĄ TERMINOWEGO I RZETELNEGO WYKONANIA.

PRZYŁACZA REALIZUJEMY NA OBSZARACH: SOSNOWIEC, MIKOŁÓW, PSZCZYNA

Energetyka – W sprawach przyłączy elektrycznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 501 268 587

By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zbudowaliśmy Dział Elektroenergetyki. Zajmujemy się kompleksową obsługą odbiorców energii elektrycznej od wykonania koncepcji, poprzez projekt, aż do realizacji robót elektroenergetycznych.

Stały rozwój naszego kraju, rozbudowa przemysłu i gospodarstw domowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Budowa nowych osiedli mieszkaniowych, fabryk wymaga nie tylko zwiększenia ilości elektrowni jako nowych źródeł energii, ale także budowy nowych sieci napowietrznych i kablowych SN i nN. Obecnie kładzie się nacisk na kablowanie sieci SN, co pozwala osiągnąć największą poprawę w zakresie m.in. zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców i ograniczenia kosztów strat sieciowych.

W roku 2020 stanęliśmy u progu polskiej transformacji energetycznej. Rząd podjął strategiczną decyzję o zwiększeniu udziału energetyki odnawialnej oraz elektrowni na gaz w miksie energetycznym.

Nowe prawo w zakresie produkcji energii elektrycznej (tzw. energetyka prosumencka) dało impuls do rozwoju różnych typów OZE. Plan modernizacji i rozbudowy źródeł energii zakłada zwiększenie udziału elektrowni jądrowych, fotowoltaicznych, morskich farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych.

Informacje zawarte w ” Polityce energetycznej Polski” jest mowa o zwiększeniu produkcji ze źródeł odnawialnych w perspektywie roku 2040 oraz znacznej redukcji źródeł na paliwa węglowe. Obecnie działające elektrownie stale wymagają serwisu i konserwacji.

Co za tym idzie stale rośnie zapotrzebowanie na usługi dla naszej sekcji energetycznej.

Wiele istniejących już sieci oraz instalacji wymaga fachowego serwisu, a niektóre wręcz gruntowej przebudowy ze względu na swój wiek.

W ostatnich latach rozbudowaliśmy zarówno kadrę, jak i park maszynowy działu energetyka, co docenili nasi partnerzy i klienci powierzając nam ambitne i odpowiedzialne zadania.

Zapraszamy także na nasz fanpage Copco Plus -> https://www.facebook.com/CopcoPlus

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem:

  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średnich napięć SN,
  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych niskich napięć nN,
  • przyłączy elektrycznych nN do sieci dystrybucyjnej,
  • budowę stacji transformatorowych SN/nN,
  • przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN w związku z kolizją z projektowanymi obiektami,
  • budowę zasilania elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową z pomiarem pośrednim dla prywatnych odbiorców,
  • instalacji elektrycznych nN przemysłowych w tym: tras kablowych, szynoprzewodów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak również oświetlenia ulicznego i parkowego.

Budowa profesjonalnych sieci kablowych wymaga specjalistycznych narzędzi. Aby minimalizować koszty związane m.in. z przekopami, rozbiórką dróg i chodników, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty przeciski i przewierty sterowane.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e mail.
Dane i informacje kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.