Energetyka

Energetyka to dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu zajmująca się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii, my jako Copco zajmujemy się wyłącznie elektroenergetyką.

Energetyka – By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zbudowaliśmy Dział elektroenergetyki. Zajmujemy się kompleksową obsługą odbiorców energii elektrycznej od wykonania koncepcji, poprzez projekt, aż do realizacji robót elektroenergetycznych.

Rozwój cywilizacyjny i poszerzanie sfery dobrobytu, ostatnio szczególnie widoczne w Europie, powoduje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Wzrost zapotrzebowania wymaga budowy nowych sieci napowietrznych i kablowych SN i nN. Obecnie kładzie się nacisk na kablowanie sieci SN co pozwala osiągnąć największą poprawę w zakresie m.in. zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców i ograniczenia kosztów strat sieciowych.

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem:

  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średnich napięć SN;
  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych niskich napięć nN;
  • przyłączy elektrycznych nN do sieci dystrybucyjnej;
  • budowę stacji transformatorowych SN/nN;
  • przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN w związku z kolizją z projektowanymi obiektami.
  • budowę zasilania elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową z pomiarem pośrednim dla prywatnych Odbiorców;
  • instalacji elektrycznych nN przemysłowych w tym: tras kablowych, szynoprzewodów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak również oświetlenia ulicznego i parkowego.

Budowa profesjonalnych sieci kablowych wymaga specjalistycznych narzędzi. Aby minimalizować koszty związane m.in. z przekopami, rozbiórką dróg i chodników, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty przeciski i przewierty sterowane.

Szczegółowy opis naszych usług w działach.