Energetyka

ENERGETYKA COPCO

DZIAŁ ENERGETYKI OFERUJE SZEROKIEJ GAMIE KLIENTÓW USŁUGI NA NAJWYŻYSZM POZIOMIE Z GWARANCJĄ TERMINOWEGO I RZETELNEGO WYKONANIA.

Energetyka – By sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu zbudowaliśmy Dział elektroenergetyki. Zajmujemy się kompleksową obsługą odbiorców energii elektrycznej od wykonania koncepcji, poprzez projekt, aż do realizacji robót elektroenergetycznych.

Stały rozwój naszego kraju, rozbudowa przemysłu i gospodarstw domowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Budowa nowych osiedli mieszkaniowych, fabryk wymaga nie tylko zwiększenia ilości elektrowni jako nowych źródeł energii ale także budowy nowych sieci napowietrznych i kablowych SN i nN. Obecnie kładzie się nacisk na kablowanie sieci SN co pozwala osiągnąć największą poprawę w zakresie m.in. zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców i ograniczenia kosztów strat sieciowych.

Obecnie w roku 2020 stajemy u progu polskiej transformacji energetycznej. Rząd podjął strategiczną decyzję o zwiększeniu udziału energetyki odnawialnej oraz elektrowni na gaz w miksie energetycznym.

Nowe prawo w zakresie produkcji energii elektrycznej ( tzw. energetyka prosumencka ) dało impuls do rozwoju różnych typów OZE. Plan modernizacji i rozbudowy źródeł energii zakłada zwiększenie udziału elektrowni jądrowych, fotowoltaicznych, morskich farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych.

Informacje zawarte w ” Polityce energetycznej Polski” mówią o zwiększeniu produkcji ze źródeł odnawialnych w perspektywie roku 2040 oraz znacznej redukcji źródeł na paliwa węglowe. Obecnie działające elektrownie stale wymagają serwisu i konserwacji.

Co za tym idzie stale rośnie zapotrzebowanie na usługi dla naszej sekcji energetycznej.

Wiele istniejących już sieci oraz instalacji wymaga fachowego serwisu a niektóre wręcz gruntowej przebudowy ze względu na swój wiek.

W ostatnich latach rozbudowaliśmy zarówno kadrę jak i park maszynowy działu energetyka, co docenili nasi partnerzy i klienci powierzając nam ambitne i odpowiedzialne zadania.

Zajmujemy się projektowaniem i wykonawstwem:

  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średnich napięć SN;
  • sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych niskich napięć nN;
  • przyłączy elektrycznych nN do sieci dystrybucyjnej;
  • budowę stacji transformatorowych SN/nN;
  • przebudowy sieci elektroenergetycznych SN i nN w związku z kolizją z projektowanymi obiektami.
  • budowę zasilania elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową z pomiarem pośrednim dla prywatnych Odbiorców;
  • instalacji elektrycznych nN przemysłowych w tym: tras kablowych, szynoprzewodów, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak również oświetlenia ulicznego i parkowego.

Budowa profesjonalnych sieci kablowych wymaga specjalistycznych narzędzi. Aby minimalizować koszty związane m.in. z przekopami, rozbiórką dróg i chodników, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty przeciski i przewierty sterowane.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e mail.
Dane i informacje kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.