Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieruń

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieruń, realizowane w ramach zadania
pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II”.

więcej informacji na stronie – Miasto Bieruń