Projekty obecnie realizowane

Projekty obecnie realizowane

1. COPCO PLUS SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Dotacja na kapitał obrotowy. Nr umowy: POIR.03.04.00-24-0048/20


2. COPCO PLUS SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
,,Wdrożenie systemu bazującego na nowoczesnych rozwiązaniach TIK wspierającego procesy biznesowe specyficzne dla projektów budowlanych”

Celem projektu jest: wdrożenie systemu B2E wspierającego procesy zarządzania projektami o charakterze budowlanym.
Wdrożenie innowacji procesowej wpłynie na reengineering procesów biznesowych w przestrzeni organizacji,
co wpłynie na znaczne ulepszenie metod zarządzania projektami budowlanymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 248 657,50 zł

Całkowita wartość projektu: 873 853,50 zł